Udnyttelse af regnvandet

Folkeparken i Hjørring

Ud over miljøgevinsten ved at kunne rense vandet bedre ved kun at føre det vand, der trænger til rensning, gennem rensningsanlægget, giver separatkloakeringen også mulighed for at udnytte regnvandet.

Læs også: Hvad er separatkloakering

Da regnvandet er forholdsvis rent giver det nye anvendelsesmuligheder for at skabe og forbedre rekreative områder i byen. Det er f.eks. allerede sket i Hjørring, hvor søerne i Folkeparken tilledes regnvand fra separatkloakerede områder. Derudover er der i flere byer i oplandet ligeledes gang i projekter, hvor udledningen af regnvandet er med til at skabe og forbedre rekreative områder. Uden separatkloakeringen havde vi derfor ikke haft søerne.