Lokal afledning af regnvand (LAR)

Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge at håndtere regnvand, der hvor det falder, så det ikke belaster kommunernes afløbssystem. Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR -  Lokal afledning af regnvand.

Du kan læse mere om LAR på nedenstående links: