Betydning for dig

Separatkloakering har betydning for dig som grundejer. Vi udfører det meste af arbejdet, men du skal selv udføre en del. Planlægger du arbejdet, kan du med fordel anvende regnvandet på forskellige rekreative og nyttige måder.

Skal der separatkloakeres i dit område, har det betydning for dig. Ved separatkloakering må du nemlig ikke længere udlede dit regnvand og dit spildevand fra huset til den samme skelbrønd. I stedet skal regnvand og spildevand adskilles, så spildevandet løber i den ene brønd og regnvandet udledes til den anden.

Læs også: Hvorfor separatkloakering?

Læs også: Se kort over planlagt separatkloakering

Når vi udfører separatkloakeringen i dit område, skifter vi kloakrørene i vejen og frem til matrikelskel, og sætter to nye skelbrønde ca. en meter inde på din grund. Herefter skal du selv stå for separatkloakeringen fra dit hus og ud til skelbrønden - det er et krav fra kommunen. Du må ikke selv udføre rørlægnings- og tilslutningsarbejdet, men skal kontakte en autoriseret kloakmester. Du står selv for at afholde udgiften til arbejdet. 

Start med fordel arbejdet allerede nu

Hvis du er berørt, kan det være en god idé allerede nu at gå i gang, så du har god tid til at indhente tilbud fra entreprenører for at få den bedste pris.

Vil du udnytte dit regnvand i haven frem for at udlede det til en skelbrønd, er det også muligt. I så fald er der mange måder, hvorpå du selv kan få glæde af regnvandet, f.eks. ved at etablere et regnbed og lede vandet denne vej. Du kan læse mere om de forskellige måder at udnytte regnvandet på i folderen om separatkloakering.

Der vil under separatkloakeringen være kortvarige gener mens vi graver vejen op. Vi prøver dog at gøre det på en sådan måde, at det berører dig mindst muligt. 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os eller læse mere i folderen om separatkloakering.  
 

Folderen om separatkloakering - hent en her.