Montering af vandmåler

Vandmålere i Hjørring Vandselskabs forsyningsområde skal monteres efter fastsatte principper.
Ved monteringen skal der:

  • anvendes VA-godkendte komponenter
  • påsættes kontrollerbar kontraventil efter måleren

Desuden skal måleren altid monteres vandret. 

Alt efter om monteringen foregår i målerbrønd eller som husinstallation er der forskellige krav som fremgår af principtegningen.