Vedrørende Coronavirus, COVID-19

Hjørring Vandselskab opretholder normal drift af vand- og spildevandssystemer, men al kontakt skal ske telefonisk eller pr. mail. Læs mere nedenfor. 

Gode råd vedrørende Corona-virus - tryk her

Kontakt til Hjørring Vandselskab:
Der er lukket for fremmøde på alle fysiske lokationer. 

I åbningstid:
Hovedtelefon: 38412828
E-mail: post@hjvand.dk 

Uden for åbningstid (akutte problemer): 
Vagttelefon vand: 20900386
Vagttelefon spildevand/kloak: 20908335 

 

Drift af Hjørring Vandselskab i den nærmeste fremtid

Administrationen
Vores administrative personale arbejder hjemmefra i den kommende tid. Al kommunikation med Hjørring Vandselskab skal derfor i den nærmeste fremtid ske via e-mail og telefon.

Driften:
Vores driftspersonale inddeles i hold, således at nogle kan arbejde hjemmefra i videst mulige omfang, mens andre møder på vandværkerne og renseanlæggene for at sikre helt normal drift. Vi kan således skifte hold på anlæggene og derved isolere medarbejderne mest muligt. Vi kommer med denne løsning til at koncentrere os om den almindelige drift, og vi forventer ingen unormale driftsforhold. Planlægning og udførelse af nye anlæg kan vi nedprioritere efter behov.

Tømningsordningen
Tømningsordningen er indtil videre sat i bero indtil slutningen af marts. Kontakt os hvis du har akut brug for tømning. 
 

Anlægsarbejder og forberedelser
Hjørring Vandselskab fortsætter i videst muligt omfang vedligeholdelse og anlægsarbejder. En af de nødvendige forberedelser er at filme husfacader i områder, hvor vi senere skal renovere vand- og spildevandsledninger. Det skal ske for at sikre mod skader som følge af gravearbejder, når entreprenørerne for alvor skal i gang. Ved at være bedst muligt forberedt kan vi holde vores gode entreprenører i arbejde på trods af coronavirussen, og vi kan sikre os mod fejltagelser under anlægsarbejdet.

Vores medarbejdere ringer ikke på døren eller tager kontakt med nogen på andre måder, når de kommer. Vi beder jer også om at lade være med at gå ud til dem, når I ser dem. De er kun uden for i ganske kort tid. På den måde kan vi opretholde den nødvendige afstand til hinanden.