1. Vandforsyning

Hvor får du vand fra?

Hjørring Vandselskab
Privat vandværk
Egen brønd eller vandboring

2. Vandafledning

Hvordan afleder du dit spildevand.

Kloak
Nedsivningsanlæg
Samletank
Rodzoneanlæg, bioanlæg eller sandfiltre

Hvilken type anlæg har du?

Nedsivning med tilladelse
Nedsivning
3. Din pris          

Hver gang din vandmåler tæller 1 kubikmeter koster det dig