Sådan ser din måler ud

Måleren kan se lidt forskellig ud alt efter hvor gammel den er, men den vil oftest være blå og have et glas foroven, hvor du kan aflæse dit forbrug.

Når du aflæser vandmåleren skal du være opmærksom på, at det sidste tal, som drejer rundt, også skal aflæses; nogle tror, at det er et kommatal, men det er ikke rigtigt. Hvis du ikke bruger vand, skal alle visere og skiver på måleren stå stille. 

Måleren er ikke digital.

Vandmåler fra Hjørring Vandselskab. Vandmåleren er blå og har et glas foroven, hvor den kan aflæses.