Sådan aflæser du vandmåleren

Se hvordan du aflæser vandmåleren.

Hjørring Vandselskab har ikke fjernaflæste vandmålere.