Skattesagen - hvad kommer den til at betyde for dig?

En hilsen fra direktør Tommy Mostrup:
 
Skattesagen. Vi vandt i Højesteret. Men hvad nu. Og hvad kommer det til at betyde for dig ?
 
Skattesagen drejer sig om, hvorvidt selskabet skal opkræve skat hos forbrugerne og så sende pengene videre til Skat. Men højesterets afgørelse betyder også at de konkrete virkninger af dommen skal afgøres af Skattestyrelsen. Heldigvis fastlægger Højesteret, hvad det er Skattestyrelsen skal lægge til grund for deres afgørelse. Og det er her, at det for alvor er gået vores vej.
 
En anden spiller, der kan få betydning for, hvad skattesagen kommer til at betyde for forbrugerne er Statens Forsyningssekretariat. Det er Forsyningssekretariatet, der fastlægger rammerne for vandselskabernes økonomi.
 
Samlet set ved vi, at dommen i Højesteret kommer til at betyde, at Hjørring Vandselskab slipper for at opkræve 620 mio. kr. hos jer forbrugere. Men det er over en meget lang årrække. Og det er først, når vi er færdige med at forhandle med Skattestyrelsen og Forsyningssekretariatet, vi ved, hvor meget det kommer til at betyde for taksterne og, hvornår effekten indtræder.
 
Samtidig er det værd at huske, at der er mange forhold, som har betydning for taksterne. 80 % af selskabets aktiviteter udføres af eksterne entreprenører og håndværkere. Prisudviklingen i samfundet er derfor den vigtigste faktor i udviklingen af taksterne. Et andet meget vigtigt spørgsmål er, hvor store regninger vi vælger at sende videre til vores børn og børnebørn. Og det er dybest set et politisk spørgsmål.