Resultat af pesticidprøver

Den 21. februar valgte Hjørring Vandselskab at standse indvindingen af grundvand fra 5 boringer ved Tornby, da der i en nærliggende overvågningsboring tilhørende statens GRUMO program var fundet et nyt og ukendt stof, t-Sulfinylacetic Acid. Nu har vi omsider modtaget analyseresultater af de prøver, vi fik taget på boringerne og  Hirtshals Vandværk Vest, da vi slukkede for boringerne. Helt som vi forventede, er ingen af boringerne ramt af t-Sulfinylacetic Acid. Vi har derfor med det samme taget de 5 boringer med i den normale produktion igen.

Ved samme lejlighed fik vi analyseret for et andet hidtil ukendt pesticid, der var fundet nogle få andre steder i landet, Amitrol. Heller ikke Amitrol var der spor af i vores boringer.    

Artikel i Nordjyske: 

https://nordjyske.dk/nyheder/hjoerring/vandboringer-frikendt-for-mystisk-stof/e2db49a2-bd86-4d46-bffa-0b67a548bbff