Renovering af boring 24 på Bagterp kildeplads

Renoveringsarbejde af vandboring er afsluttet
 
Hjørring Vandselskab har gennemført renovering af Boring 24 på kildepladsen ved Bagterp Vandværk. 
Boringen har til formål at oppumpe grundvand til vandværket og var tidligere udført som en nedgravet brønd. 
 
Den nye boring er udført som en overfladestation, hvor hele systemet er fritlagt over jordniveau. Dette medfører, at risikoen for indtrængen af forurenet overfladevand i boringen reduceres drastisk og er derved med til at sikre en tilfredsstillende drikkevandskvalitet. Ligeledes er tiltaget medvirkende til, at fremadrettet vedligehold og arbejdsmiljø forbedres markant for de folk, der skal foretage arbejdet.
 
Pumpen i den gamle boring var fra midt i 60'erne og brugte en del strøm. Desuden var det ikke længere muligt at fremskaffe nye reservedele. Den blev derfor i samme omgang udskiftet til mere moderne og energivenlig model, således at der fremover vil være en besparelse på selve driften af pumpen. 
 
Der er 20 vandboringer på kildepladsen ved Bagterp Vandværk. Se billederne fra renoveringen herunder. 
 
Den renoverede boring 24, Bagterp kildeplads.

Den renoverede boring fremstår nu som en overfladestation. Her ses billede fra installationsarbejdet. 
 
Boring 24 før renovering.
 
Boringen, som den så ud før renovering.