Ny pumpestation

Hjørring Vandselskab og samarbejdspartnere udfører fra september til december 2015 en ny pumpestation ved vores anlæg ved Skyttegården, Hjørring. 

Formålet med pumpestationen er at sætte tryk på det spildevand, der udledes fra de mange husstande, og pumpe det videre til renseanlægget til rensning. Det er nødvendigt, fordi terrænforhold forhindrer spildevandet i naturligt at løbe videre i rørene. 

Pumpestationen bliver 8,5 meter dyb og kommer til at håndtere alt spildevand fra Hjørring midt- og vestby. 

Med den nye pumpestation kan 2 gamle udtjente pumpestationer på henholdsvis øst- og vestsiden af jernbanen nedlægges. I forbindelse med dette skal kloakledningen på østsiden føres under jernbanen og frem til den nye pumpestation. Det sker ved at lave en styret underboring, hvor den nye ledning på ca. 130 meter 'skydes' under banen og videre til pumpestationen. På grund af projektets størrelse har det ligeledes været nødvendigt at omlægge flere af de kabler, der ligger i jorden, da de ellers ville skabe problemer for projektet. 

Den nye pumpestation vil sikre et forbedret arbejdsmiljø for det mandskab, der udfører vedligeholdelsesarbejder, samt en stabil og økonomisk drift.

Tværsnit af pumpestation og ledning.