Hjørring Vandselskab leder efter nye kildepladser

Hjørring Vandselskab skal finde nye kildepladser, som på sigt skal erstatte Bagterp Vandværks kildeplads, der ligger indenfor bymæssig bebyggelse. Bagterp Vandværk er Hjørrings gamle hovedvandværk.
Opgaven er at finde velbeskyttede grundvandsmagasiner med uforurenet grundvand. Magasinerne skal være store nok til at kunne levere 1 million kubikmeter vand om året.
 
 
Sådan foregår en undersøgelsesboring
I undersøgelsesboringerne borer vi ned til ca. 80 meter under terræn for at finde sandlag, som indvindingen kan ske fra. De må gerne ligge dybt under mange meter beskyttende lerlag, være mægtige (tykke) og gerne være så grovkornede, som muligt. Vi tager prøver for hver meter af de gennemborede materialer, hvor sedimentet vurderes og beskrives. På den baggrund kan vi beslutte i hvilke dybder, vi vil sætte filtre til indvinding af vand. Vi er meget omhyggelige med at udføre boringerne på en sådan måde, at der ikke kan ske vandudveksling i og omkring vores boringer, f.eks. forurening fra overfladevand.
 
Boringerne bliver prøvepumpet, for at vi kan se, hvor meget vand sandlaget kan give. Det oppumpede vand bliver derefter analyseret for en lang række parametre, som siger, om vandet kan oparbejdes til drikkevand og hvilken vandbehandling, der skal til. Der analyseres også for alle sprøjtemidler og deres nedbrydningsprodukter.
 
Derefter kan vi tage stilling til, om vi skal udføre en ny boring til indvinding af grundvand til drikkevand.
 

Borepladsen - her foretages prøveboring efter vand.

Her ses borepladsen, hvor der foretages prøveboring efter vand. 

 

Borehovederne, som bruges til at bore med.

Borehovederne, som bruges til at bore med. 

 

Jordprøver fra prøveboring

Jordprøver fra forskellige lag.