Nyheder

Den 21. februar valgte Hjørring Vandselskab at standse indvindingen af grundvand fra 5 boringer ved Tornby, da der i en nærliggende overvågningsboring tilhørende statens GRUMO program var fundet et nyt og ukendt stof, t-Sulfinylacetic Acid. Nu har vi omsider modtaget analyseresultater af de prøver, vi fik taget på boringerne og  Hirtshals Vandværk Vest, da vi slukkede for boringerne. Helt som vi forventede, er ingen af boringerne ramt af t-Sulfinylacetic Acid. Vi har derfor med det samme taget de 5 boringer med i den normale produktion igen.

Det er sikkert at drikke vand fra hanen i Hjørring Kommune!

Da Hjørring Vandselskab fredag den 21. februar om morgenen blev klar over, at et hidtil ukendt stof var fundet i en undersøgelsesboring - placeret i nærheden af en Hjørring Vandselskabs drikkevandsboringer nord for Tornby - lukkede vi straks drikkevandsboringerne. Vi valgte at stoppe produktionen af vand på de fem boringer, der ligger inden for to kilometers afstand af undersøgelsesboringen, fordi vi skal være helt sikre på den råvare, vi producerer vores drikkevand af, er i orden.

I den senere tids mediedækning om pesticider i grundvandet har der været flere fejl og misforståelser. Dem vil vi gerne rydde af vejen, og derfor har vores produktionschef skrevet en yderligere forklaring. Læs den herunder:

Danmarks Radio har valgt at vinkle oplysninger på en måde, som Hjørring Vandselskab ikke kan genkende.

En hilsen fra direktør Tommy Mostrup:
 
Skattesagen. Vi vandt i Højesteret. Men hvad nu. Og hvad kommer det til at betyde for dig ?
 
Skattesagen drejer sig om, hvorvidt selskabet skal opkræve skat hos forbrugerne og så sende pengene videre til Skat. Men højesterets afgørelse betyder også at de konkrete virkninger af dommen skal afgøres af Skattestyrelsen. Heldigvis fastlægger Højesteret, hvad det er Skattestyrelsen skal lægge til grund for deres afgørelse. Og det er her, at det for alvor er gået vores vej.
 
Spuling og tv-inspektion, der skulle have været foretaget den 28. og 29. juni 2018 på følgende veje, Torvet, Søndergade, Klithavevej, Nørrgade og Vrenstedvej, er udsat til senere på året.
Der vil blive udsendt spulebreve igen, når det bliver aktuelt. 
 

Hjørring Vandselskab har offentliggjort sin persondatapolitik. 

Du kan læse mere og se politikken her: læs persondatapolitik

Krydset ved Idræts Allé og Thomas Morilds Vej spærres fra mandag d.19.3 til og med onsdag d. 28.3 pga. kloakarbejde.
Der vil være omkørsel ad Norgesvej, Finlandsvej og Østre Allé som vist.
Vi beklager de gener afspærringen kan give.
 

Der har på det seneste været en del nyheder om stigning i antallet af danskere, der rammes af legionella, også kaldet legionærsygdom, men hvad er det og hvad er forbindelsen til vand?

Legionella er en lungebetændelse forårsaget af bakterien Legionella pneumophilia. Bakterien er meget almindelig i ferskvand og fugtige områder. Den findes således omkring os i vid udstrækning.

 • Uge 2: Fra mandag den 8. januar til og med fredag den 12. januar
  Horne og omegn, Emmersbæk, Hirtshals by og Nejst.
   
 • Uge 3: Fra mandag d. 15. januar til og med fredag den 19. januar
  Tornby sommerhusområde, Tårnby by samt Vidstrup.
 
Der kan forventes reduceret vandtryk i afprøvningstiden. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med afprøvningen vil blive løsnet noget belægning i ledningerne. 

I uge 50 skal brandhanerne i Bjergby afprøves og frostsikres. Arbejdet starter mandag den 11. til og med fredag den 15. december 2017.

I forbindelse med afprøvningen vil der blive løsnet noget belægning i ledningerne og dette kan betyde, at vandet af og til bliver rustfarvet i området. Forbrugerne bør derfor undgå at bruge vaskemaskinen om dagen. Lad vandet løbe lidt for at sikre dig, at det er klart, inden du starter vaskemaskinen om aftenen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Den årlige afprøvning af brandhanerne er i fuld gang. De kommende uger skal samtlige brandhaner i områderne 5, 6 og 7 i Hjørring by prøves af, og afprøvningen starter mandag d. 20. november 2017. 
Område 5, 6 og 7 er vist på kortet nedenfor. Der er afsat en uge til afprøvningen i hvert af de nummererede områder. 
 
Afprøvningen kommer til at foregå efter følgende tidsplan: 
 
 • Område 5 (incl. Tørholmsvej og Skagensvej): Fra mandag den 20. november til og med fredag den 24. november.
 
Den årlige afprøvning af brandhanerne er i fuld gang. De kommende uger skal samtlige brandhaner i den sydvestlige del af Hjørring by prøves af, og afprøvningen fortsætter mandag den 6. november 2017.
 
I denne omgang er det område 3 og 4, som er vist på kortet. Der er afsat en uge til afprøvningen i hvert at de nummererede områder. Afprøvningen kommer til at foregå efter følgende tidsplan:
 
 • Område 3: Fra mandag den 6. november til og med fredag den 10. november (excl. Bispensgade)
 
De kommende uger skal samtlige brandhaner i Hjørring by prøves af, og afprøvningen starter mandag den 23. oktober 2017.
 
Afprøvningen kommer til at foregå efter følgende tidsplan i den sydøstlige del af byen:
 • Område 1 (incl. Frilandsvej, Ringvejen og Vandværksvej): Fra mandag den 23. oktober til og med fredag den 27. oktober 
 • Område 2 (incl. Bispensgade): Fra mandag den 30. oktober til og med fredag den 3. november 
 

Hjørring Vandselskab A/S afholder valg af forbrugerrepræsentant til vores bestyrelse. Valget gennemføres med baggrund i vandsektorloven, men vi ser det samtidigt som en rigtig god mulighed for at involvere vores kunder direkte og få en bedre fornemmelse af, hvordan vi bedst leverer vores ydelser med kunden i centrum.

Gå til siden om forbrugervalget 2017

Hjørring Vandselskab skal finde nye kildepladser, som på sigt skal erstatte Bagterp Vandværks kildeplads, der ligger indenfor bymæssig bebyggelse. Bagterp Vandværk er Hjørrings gamle hovedvandværk.
Opgaven er at finde velbeskyttede grundvandsmagasiner med uforurenet grundvand. Magasinerne skal være store nok til at kunne levere 1 million kubikmeter vand om året.
 
 
Sådan foregår en undersøgelsesboring

Selskabets årsrapport for 2015 er nu godkendt af bestyrelsen og kan findes på følgende link: Årsrapporter

Renoveringsarbejde af vandboring er afsluttet
 
Hjørring Vandselskab har gennemført renovering af Boring 24 på kildepladsen ved Bagterp Vandværk. 
Boringen har til formål at oppumpe grundvand til vandværket og var tidligere udført som en nedgravet brønd. 
 
Det er blevet tid til at aflæse og indberette visningen på vandmåleren. Aflæsningskortene er udsendt i uge 49.

Hvert år i december skal du aflæse og indberette visningen på vandmåleren til Hjørring Vandselskab. 
Du modtager aflæsningskortet i starten af december. På kortet finder du information om, hvordan du nemt kan indberette aflæsningen til os. Du bedes indberette straks du modtager kortet. 

Bestyrelsen for Hjørring Vandselskab er kåret til Årets Offentlige Bestyrelse indenfor infrastruktur- og forsyningssektoren.


Det skete i hård konkurrence med Billund Vand i forbindelse med afviklingen den årlige konference for offentlige bestyrelse i København i onsdags, hvor direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership begrundede kåringen:

Hjørring Vandselskab og samarbejdspartnere udfører fra september til december 2015 en ny pumpestation ved vores anlæg ved Skyttegården, Hjørring. 

Formålet med pumpestationen er at sætte tryk på det spildevand, der udledes fra de mange husstande, og pumpe det videre til renseanlægget til rensning. Det er nødvendigt, fordi terrænforhold forhindrer spildevandet i naturligt at løbe videre i rørene. 

Pumpestationen bliver 8,5 meter dyb og kommer til at håndtere alt spildevand fra Hjørring midt- og vestby.