Nyheder

Hjørring Vandselskab A/S afholder valg af forbrugerrepræsentant til vores bestyrelse. Valget gennemføres med baggrund i vandsektorloven, men vi ser det samtidigt som en rigtig god mulighed for at involvere vores kunder direkte og få en bedre fornemmelse af, hvordan vi bedst leverer vores ydelser med kunden i centrum.

Gå til siden om forbrugervalget 2017

Hjørring Vandselskab skal finde nye kildepladser, som på sigt skal erstatte Bagterp Vandværks kildeplads, der ligger indenfor bymæssig bebyggelse. Bagterp Vandværk er Hjørrings gamle hovedvandværk.
Opgaven er at finde velbeskyttede grundvandsmagasiner med uforurenet grundvand. Magasinerne skal være store nok til at kunne levere 1 million kubikmeter vand om året.
 
 
Sådan foregår en undersøgelsesboring

Selskabets årsrapport for 2015 er nu godkendt af bestyrelsen og kan findes på følgende link: Årsrapporter

Renoveringsarbejde af vandboring er afsluttet
 
Hjørring Vandselskab har gennemført renovering af Boring 24 på kildepladsen ved Bagterp Vandværk. 
Boringen har til formål at oppumpe grundvand til vandværket og var tidligere udført som en nedgravet brønd. 
 
Det er blevet tid til at aflæse og indberette visningen på vandmåleren. Aflæsningskortene er udsendt i uge 49.

Hvert år i december skal du aflæse og indberette visningen på vandmåleren til Hjørring Vandselskab. 
Du modtager aflæsningskortet i starten af december. På kortet finder du information om, hvordan du nemt kan indberette aflæsningen til os. Du bedes indberette straks du modtager kortet. 

Bestyrelsen for Hjørring Vandselskab er kåret til Årets Offentlige Bestyrelse indenfor infrastruktur- og forsyningssektoren.


Det skete i hård konkurrence med Billund Vand i forbindelse med afviklingen den årlige konference for offentlige bestyrelse i København i onsdags, hvor direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership begrundede kåringen:

Hjørring Vandselskab og samarbejdspartnere udfører fra september til december 2015 en ny pumpestation ved vores anlæg ved Skyttegården, Hjørring. 

Formålet med pumpestationen er at sætte tryk på det spildevand, der udledes fra de mange husstande, og pumpe det videre til renseanlægget til rensning. Det er nødvendigt, fordi terrænforhold forhindrer spildevandet i naturligt at løbe videre i rørene. 

Pumpestationen bliver 8,5 meter dyb og kommer til at håndtere alt spildevand fra Hjørring midt- og vestby.