Vores vandværker

Hjørring Vandselskab råder over fire vandværker, som indvinder drikkevand fra 49 forskellige vandboringer fordelt på 8 kildepladser. Vandværket forsyner forbrugerne med rent drikkevand, som ledes ud til forbrugsstederne ved hjælp af samlet 900 km. vandledninger. 

Læs også: Besøg et vandværk

Det største af de fire vandværker er Bagterp Vandværk. Vandværket er udstyret med et filter af aktivt kul, som sikrer, at alle miljøfremmede stoffer er fjernet; det vil sige, at alle rester af enhver forurening så som benzinforurening, rester fra sprøjtemidler, opløsningsmidler, mm. er væk, så vandet er helt rent. På Bagterp Vandværk har dette været nødvendigt, fordi næsten alle boringer er ramt af en form for forurening.

Læs også: Pas på dit vand

De fire vandværker er følgende: 

  • Bagterp Vandværk.       
  • Bredkær Vandværk.
  • Hirtshals Vest.
  • Hirtshals Øst.

Du kan se en oversigt over vandværkerne herunder. 

Kort over Hjørring Vandselskabs vandværker.