Kildepladser

Kildepladserne er de steder, hvor drikkevand hentes op ad jorden. Hjørring Vandselskab råder over 8 kildepladser.

Hjørring Vandselskab indvinder drikkevand 49 boringer, som er fordelt på 8 forskellige kildepladser. Fra boringerne pumpes vandet op og ledes gennem vandværket, som renser vandet for eventuelle pesticider og kemikalier. Herfra sendes det videre ud i vandledningerne til forbrugerne.

I Danmark kommer næsten alt drikkevand fra undergrunden. Det er kun en lille del af regnvandet, der finder vej ned gennem jordlagene og bliver til grundvand, og det kan sagtens tage 50 år inden regnvandet kan pumpes op igen som drikkevand. Det er derfor vigtigt, at vi passer godt på vores grundvand, så også de kommende generationer kan få rent vand.

Læs også: Pas på dit vand

På kortet herunder kan du se de vandboringer, som de forskellige vandværker henter deres vand fra. 

Kort over Hjørring Vandselskabs vandboringer.