Bestyrelsen

Hjørring Vandselskab ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Fem af medlemmerne er udpeget af generalforsamlingen, mens tre medlemmer vælges som repræsentanter for selskabets medarbejdere. Det sidste medlem, forbrugerrepræsentanten, vælges demokratisk ved offentligt forbrugervalg. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode ad gangen.

Bestyrelsens arbejde består blandt andet i at varetage beslutninger vedrørende takster, vedtægter og budgetter, og det er ligeledes bestyrelsen, som udpeger selskabets administrerende direktør.

Selvom Hjørring Vandselskab forestår den daglige drift og vedligehold af vand- og spildevandssystemet, er det Hjørring Kommune, der er myndighed på området. Derfor skal visse beslutninger forelægges Hjørring Kommune for endelig godkendelse.

Bestyrelsens medlemmer
 

  • Ole Ørnbøl, Formand
  • Svenning Christensen, Næstformand
  • Børge Bech
  • Jette Kirkeby
  • Kim Bach
  • Anders Rytter Madsen
  • Henrik Christian Sørensen
  • Denni Lund Jørgensen
  • Anders Vestergaard

 

Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsen for Hjørring Vandselskab mødes ca. 8 gange om året. For hver møde udarbejdes et referat, som offentliggøres og kan findes herunder.

Bestyrelsesmøder i 2020

Bestyrelsesmøder i 2019

Bestyrelsesmøder i 2018

Bestyrelsesmøder i 2017

Bestyrelsesmøder i 2016

Tidligere bestyrelsesmøder 

Referaterne er pakket i en zip-fil og indeholder alle referater for det pågældende år.