Selve tømningen

Tømning af septiktank

Når entreprenøren kommer til din ejendom, er det vigtigt, at du har sikret, at adgangsforholdene er i orden. Er forholdene ikke i orden, vil der blive opkrævet et gebyr for forgæves tømning.

Dette tømmer entreprenøren

Entreprenøren tømmer din tank for slam og deponerer det derefter på et renseanlæg, hvor slammet viderebehandles. I forbindelse med tømningen kontrollerer han desuden din tank for fejl og mangler.

Efter tømningen fyldes det siede vand tilbage i tanken, dels for at sikre tanken mod opdrift og dels for at få funktionen i tanken i gang så hurtigt som muligt igen.

Når tømningen er udført, udfylder entreprenøren en tømningsrapport, som han lægger i din postkasse eller sender via e-mail. På rapporten kan du se, om tømningen er udført, og om der er observeret forhold, som kræver udbedring for at sikre din tanks funktion.

Hvis der er fejl i septiktankens funktion eller udformning – f.eks. manglende tæthed eller T-stykke – skal kommunen ifølge loven kræve udbedring af fejlene for at beskytte mod forurening af miljøet. Er det tilfældet, vil det fremgå af tømningsrapporten. Det er dit ansvar at sikre, at tanken til enhver tid er funktionsdygtig.

Dette tømmer entreprenøren ikke

Det er kun tømning af din septiktank, der er omfattet af tømningsordningen.

Det betyder, at du selv skal aftale det med entreprenøren og selv betale, hvis du f.eks. har behov for spuling af indløb og tømning af sive-, køkken- og pumpebrønde samt ekstra tømninger og akutte tømninger. Du kan selv vælge hvem du vil have til at udføre opgaven. 

 

Sådan foregår en tømning