Problemer med bundfældningstank

Det kan ske, at du får problemer med din bundfældningstank eller sivedræn. Se her hvad du skal gøre.

Stoppet nedsivningsanlæg

Hvis dit nedsivningsanlæg er stoppet, kan der være flere årsager.

Hvis der står vand i brønden efter septiktanken
Hvis der står vand i brønden efter septiktanken betyder det, at der er noget galt med dine sivedræn.
Der kan være følgende problemer:

  • Sivedræn er stoppet. 
    Hvis dine sivedræn er stoppet, skal du kontakte en slamsuger, som kan spule dit anlæg. Du skal selv afholde udgiften. 
     
  • Høj grundvandsstand.
    Hvis det har regnet meget, vil grundvandsstanden stige. Hvis dine sivedræn ligger lavt, kan de således ikke komme af med vandet. 
    Du kan kontakte en slamsuger, som kan spule dit anlæg som en midlertidig løsning. En langsigtet løsning vil være at lave et nyt anlæg, hvor sivedrænene er hævet i en mile. Du skal kontakte en kloakmester for yderligere rådgivning. 

 

Fyldt septiktank

Hvis din septiktank er fyldt, er den med stor sandsynlighed for lille i forhold til antallet af personer i husstanden. 
Dette er ofte tilfældet, hvis du har en ejendom med et gammelt anlæg. Nyere anlæg med en standardtank vil typisk være dimensioneret til en husstand på 5 personer. 

Hvis din tank er for lille, kan du kontakte os for - mod et gebyr - at få din tank tømt oftere. Du kan også selv rekvirere en slamsuger til at tømme tanken. Du skal selv afholde udgiften. 
Det vil dog være en god ide at søge rådgivning hos en kloakmester, der kan hjælpe dig med at vurdere hvilke tiltag, der vil være den bedste langsigtede løsning. 

Akut tømning eller spuling

Det kan ske, at du i særlige tilfælde får behov for akut tømning eller spuling af din bundfældningstank, f.eks. hvis det viser sig, at din tank er stoppet. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte enten Hjørring Vandselskab eller et hvilket som helst tømningsfirma for at træffe nærmere aftale. 

Hvis du har brug for spuling af rør eller tømning af øvrige brønde i forbindelse med tømningen, kan du aftale dette med Simon Moos A/S eller direkte med chaufføren.

Da akut tømning eller spuling ikke er omfattet af tømningsordningen, skal du selv stå for at afholde udgiften til dette. Kontakter du selv en entreprenør, vil du skulle afregne direkte med denne.
 

Kontakt til:   

Hjørring Vandselskab A/S

Åstrupvej 9
9800 Hjørring

Tlf.: 38 41 28 28
to@hjvand.dk