Hvorfor tømningsordning

Hvis septiktanken er fyldt, kan den ikke tilbageholde det slam, du udleder med dit snavsede spildevand. Det betyder, at rester af slam, papir og lignende løber ud i naturen og forurener, eller også stopper nedsivningsanlægget. Hvis det er tilfældet, skal det renses og i værste fald renoveres. Derfor er tømning af din tank med til at sikre, at dit anlæg virker, som det skal.

Læs også: Husk: før vi kommer

Alle ejendomme i Hjørring Kommune, der udleder spildevand til septik-, trix- eller bundfældningstank, er omfattet af den fælles tømningsordning. Tømningsordningen sikrer, at din tank bliver tømt og indholdet bortskaffet og deponeret på miljømæssig forsvarlig vis.

Læs også: Akut tømning eller spuling

Det er obligatorisk at være med i den fælles tømningsordning, som indbefatter er en række fordele. Ordningen sikrer nemlig, at tanken bliver regelmæssigt kontrolleret. Derudover sikrer tømningsordningen også, at prisen på tømning kan holdes på et fornuftigt niveau.