Før vi kommer

Før entreprenøren kommer for at tømme din tank, skal du bl.a. huske at sørge for gode adgangsforhold. Se her, hvad du skal være opmærksom på.

For at entreprenøren kan tømme din tank, er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

  • Dækslet til din tank skal ligge i terrænhøjde og være tilgængeligt og synligt, eventuelt afmærket med en pind eller et flag.
  • Dækslet må ikke veje over 50 kg - beregn vægt af dit dæksel.
  • Der skal være frie adgangsforhold for personel og tømningsmateriel, hvilket indebærer, at adgangsvejen skal være fremkommelig for en bred og høj lastbil indtil 50 m fra tanken.

Krav til adgangsforhold for tømningens entreprenør.

Herudover skal du være opmærksom på, at du har pligt til at give adgang til vandselskabets eller kommunens repræsentanter for tilsyn og kontrol af anlægget.

Såfremt tanken ikke kan tømmes fordi de ovenstående forhold ikke er overholdt, vil der blive opkrævet et gebyr for forgæves tømning.