Akut tømning eller spuling

Det kan ske, at du i særlige tilfælde får behov for akut tømning eller spuling af din bundfældningstank, f.eks. hvis det viser sig, at din tank er stoppet. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte enten Hjørring Vandselskab eller et hvilket som helst tømningsfirma for at træffe nærmere aftale. 

Hvis du har brug for spuling af rør eller tømning af øvrige brønde, kan du aftale dette med Simon Moos A/S eller direkte med chaufføren.

Da akut tømning eller spuling ikke er omfattet af tømningsordningen, skal du selv stå for at afholde udgiften til dette. Kontakter du selv en entreprenør, vil du skulle afregne direkte med denne.
 

Kontakt til:   

Hjørring Vandselskab A/S

Åstrupvej 9
9800 Hjørring

Tlf.: 38 41 28 28
to@hjvand.dk