Tilslutning

Ønsker du at blive tilsluttet kloak eller vandforsyning fra Hjørring Vandselskab kan du kontakte os for at høre nærmere om mulighederne i dit område.

Ved tilslutningen betaler du et tilslutningsbidrag og herefter et fast årligt bidrag for at være tilsluttet ledningsnettet. Derudover betaler du et variabelt bidrag pr. kubikmeter, du forbruger. 

Du kan se de regulativer og vedtægter, der beskriver forholdet mellem Hjørring Vandselskab og dig som kunde her: Se regulativer og vedtægter.
 

Priser for tilslutning

Se priserne for tilslutning i vores takstblad

 

Tilslutning til vandforsyning eller opsætning af vandmåler

Det skal du gøre

Det gør vi

 • Udfører ledningsarbejde frem til skel.
 • Laver en stophane, som placeres uden for skel. 
 • Leverer og monterer en vandmåler, som skal påsættes, når installationen er klar. 

   

Tilslutning til kloak

Ønsker du tilslutning til kloak, skal du kontakte os for at høre om muligheden herfor.

Det skal du gøre

 • Indgå aftale med Hjørring Vandselskab om tilslutning til kloak: Kontakt os.
 • Stille bankgaranti eller betale tilslutningsbidraget før vi går i gang med arbejdet.  
 • Bestille entreprenør til at udføre rørføring og tilkobling på egen grund. 
  Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

Det gør vi

 • Udfører ledningsarbejde frem til skel.
 • Sætter en eller to skelbrønde inden for skel alt efter om du bor i et fælles-, separat- eller spildevandskloakeret område.
  I nogle tilfælde er det nødvendigt at placere en minipumpestation inden for skel, hvilket aftales nærmere ved aftalens indgåelse.