Refusion af vandforbrug

En rørskade eller ren og skær glemsomhed kan resultere i et stort vandforbrug, der kan komme som en grim overraskelse, når du får din regning.
I nogle tilfælde kan du få refunderet en del af dit vandforbrug, mens det andre gange ikke er muligt. Ansøgningen om refusion skal være Hjørring Vandselskab i hænde senest 1 år efter vandspildet er konstateret.  

I disse tilfælde gives ikke refusion:
 

 • Dit toilet løber eller din vandhane drypper. 
 • Du har glemt at lukke for din vandhane eller havevandingsanlæg. 
 • Du har ikke sikret dit hus for vinteren, så der er sket frostsprængning af dine vandrør. 
 • Du har en synlig rørskade.
 • Du har haft en skjult rørskade, men vandspildet overstiger ikke dit normale årsforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3
 • Der kan kun ske refusion af vandforbruget for boligejendomme. Der gives ikke refusion til virksomheder, institutioner, foreninger, mv. 
   

I disse tilfælde kan der gives refusion:
 

 • Du har haft en skjult rørskade, som har resulteret i, at vandspildet overstiger dit normale årsforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3

Du skal i forbindelse hermed kunne fremvise dokumentation i form af regning fra smed for reparation af skaden. 

Refusionen ydes for den del af vandspildet, der ligger over dit normale årlige vandforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3 og bliver godtgjort på årsopgørelsen.

Eksempel: 
Dit normale årlige vandforbrug er 85 m3. En skjult rørskade har resulteret i, at du har brugt 400 m3.
Der kan ydes refusion for 15 m3.  

Sådan søger du refusion

Hvis du opfylder kravet for at kunne søge refusion, skal du enten pr. post eller mail indsende: 

 • En detaljeret beskrivelse af skadesforløbet. 
 • Billeddokumentation af skaden.
 • En kopi af smedens regning for udbedring af skaden.
 • En aflæsning af vandmåleren.
 • Dine kontaktoplysninger. 

Din anmodning vil herefter blive behandlet, hvorefter vi kontakter dig.