Private og offentlige ledninger

Som hovedregel er du selv ansvarlig for de vand- og kloakledninger, der ligger på din egen grund. Læs om de typiske ejerforhold nedenfor. 

Er du i tvivl om hvilken del af vand- og kloakledningen, der er din egen, og hvilken der hører under Hjørring Vandselskabs ansvar?

Se også: Hent ledningsoplysninger

Nedenstående tegning illustrerer de typiske ejerforhold. Som hovedregel er du selv ansvarlig for ledningerne på egen grund. 
 

Vandledninger

Vandledninger ejes af Hjørring Vandselskab fra hovedledningen til og med stophanen. Som grundejer er du altså selv ansvarlig for den del af ledningen, der ligger efter stophanen og videre ind på din grund. 
Illustration af vandledninger.

 

Kloakledninger

Kloakledninger ejes af Hjørring Vandselskab fra hovedledningen til skel eller skelbrønd. Hvis skelbrønden er placeret langt inde på grunden, hører ledningen kun under Hjørring Vandselskabs ansvar til skellet af din grund. Hvis skelbrønden er placeret tæt ved skel hører ledningen på din grund før skelbrønden også under Hjørring Vandselskabs ansvar. Som grundejer er du altså selv ansvarlig for den del af ledningen, der ligger efter skelbrønd eller skel og videre ind på din grund. 

Selve ejerforholdet af skelbrønden afhænger af, om området er separatkloakeret eller ej. Hvis området er separatkloakeret efter 2013 ejes skelbrønden af grundejeren. I områder uden separatkloakering er det som hovedregel Hjørring Vandselskab, der har ansvaret for skelbrønden.

Fælleskloakeret område

Illustration af fælleskloakeret område.

 


Separatkloakeret område

Illustration af separatkloakeret område.