Ingen vand

Har du ingen vand, kan det skyldes brud på vandselskabets vandledning eller fejl i din egen vandinstallation. 
Du skal i så fald gøre følgende: 

 1. Tjek, at det er alle vandhaner i huset, der ikke kommer vand ud af. 
  Hvis der kommer vand ud af en enkelt hane men ikke de andre, har du en fejl på din egen rørinstallation.
  Vandselskabet kan ikke hjælpe dig med dette, og du skal i stedet kontakte en VVS-installatør, der kan hjælpe dig med at finde og udbedre fejlen. 
   
 2. Tjek vandselskabets hjemmeside
  Kommer der ikke vand ud af nogle haner, skal du tjekke vandselskabets hjemmeside.
  Forsynes du med vand fra Hjørring Vandselskab, kan du på hjemmesiden se, om der er driftsforstyrrelser. Skyldes driftsforstyrrelsen planlagt arbejde, vil du i god tid forinden blive orienteret enten pr. sms eller post. Er der midlertidigt lukket for vandet på grund af akutte brud eller reparationsarbejde, vil hjemmesiden ligeledes være opdateret med den nyeste information. 

  Se også: Ingen varmt vand

 3. Spørg din nabo.
  Står der intet om driftsforstyrrelser på vandselskabets hjemmeside, skal du kontakte din nabo for at høre, om vedkommende ligeledes har problemer med vandforsyningen. 
  Naboen er i langt de fleste tilfælde koblet på samme vandledning og vil ved fejl på denne også opleve, at der ikke er vand i hanen. 
  Har naboen vand i hanen, er det dog mest sandsynligt, at du har en fejl på din egen rørinstallation, og du skal i så fald kontakte en VVS-installatør.
   
 4. Ring til vandselskabet.
  Har naboen heller ikke vand, er der sandsynligvis sket et brud eller anden fejl på vandselskabets vandledningen, som vi ikke kender til. 
  Du skal i så fald ringe til det vandselskab, der forsyner dig med vand.