Hvad er separatkloakering?

Hidtil har man fjernet regnvand og spildevand fra tage og husholdninger ved at lede det væk i samme rør. Som følge af klimaændringerne med oftere og større mængder nedbør er der opstået nye krav til kloakkerne, der ikke er bygget til den store mængde regnvand.

Læs også: Derfor er separatkloakering nødvendigt

Løsningen på dette kaldes separatkloakering, som helt konkret betyder, at regnvand og spildevand løber i to forskellige rør. Derved ledes kun spildevandet til renseanlægget, mens regnvandet ledes tilbage til åer og søer. 
Nedenfor ses en illustration af det nye system. Spildevandet (rødt) løber i ét rør, mens regnvandet (blåt) løber i et andet. 

Separatkloakering