Du er lejer

Hvis du lejer en ejendom, skal du selv aftale med din udlejer hvem der skal betale hvad. Hjørring Vandselskab sender kun regninger og breve til ejeren af en ejendom.

Hvem skal betale hvad?

Hjørring Vandselskab sender kun regninger til ejer af en ejendom. 
Du og din udlejer skal derfor selv aftale, hvem der skal betale for forbruget og hvad der skal betales for. 

Nogle udlejere videresender regningen direkte til lejer, mens andre opkræver et aftalt beløb. 

Betaler jeg nok?

Hvis din udlejer opkræver dig et fast månedligt beløb for afregning af vand og spildevand kan du selv beregne om du betaler nok ved at aflæse din vandmåler. 

Aflæs f.eks. måleren en gang om måneden, så du kender dit forbrug. Find derefter forbruget for 12 måneder og udregn den samlede pris ud fra priserne i vores takstblad

 

Hvis udlejer opkræver dig forkert

Hjørring Vandselskab har ikke indflydelse på og blander sig ikke i hvilken aftale om afregning af forbrug, som du og din udlejer har aftalt. 

Hvis du derfor mener, at udlejer opkræver dig forkert, skal du kontakte din udlejer og forsøge at løse problemet. Hjørring Vandselskab kan ikke hjælpe dig i sagen. 

Hvis du ikke kan løse problemet med din udlejer, kan du forsøge at indbringe sagen for Huslejenævnet i Hjørring Kommune.

 

Vi opkræver kun hos ejere (din udlejer)

Hjørring Vandselskab sender kun regninger til ejer af en ejendom.
 

Du behøver ikke kontakte os ved fraflytning

Hvis du fraflytter dit lejemål, behøver du ikke at give besked til Hjørring Vandselskab. 
Du og din udlejer står selv for at afregne forbruget.

Din udlejer har dog mulighed for at bestille en valgfri skæringsopgørelse, hvor vi opgør forbruget. Det er dog ikke et krav, at udlejer skal bestille en skæringsopgørelse - udlejer kan nemlig også selv lave en opgørelse til dig. Hvis Hjørring Vandselskab skal lave en skæringsopgørelse skal det være din udlejer, der bestiller den. En skæringsopgørelse koster et gebyr.